2017 KSF 포토존 사진

베스트컷만 살짝 작업해서 올려드리고, 제가 찍은 전체 버전은 200장 정도는 중간 사이즈로 압축해서 같이 첨부했습니다.

더 큰 사이즈 사진을 원하시거나, 보정본+인화 등을 원하시는 분은 댓글 달아 주시거나 010-8820-3601(오쓰)로 연락주세요~

아래 개별 사진 다운로드는 1000포인트, 압축 파일 다운로드는 5000포인트 입니다.

포인트 적립 관련은 공지사항 확인해 주세요^^

 

OSS_0014.jpg
1. Nick Tag

추  천 : 2
비추천 : 0


OSS_0044.jpg
2. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0050.jpg
3. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0072.jpg
4. Nick Tag

추  천 : 4
비추천 : 0


OSS_0107.jpg
5. Nick Tag

추  천 : 2
비추천 : 0


OSS_0126.jpg
6. Nick Tag

추  천 : 4
비추천 : 0


OSS_0155.jpg
7. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0171.jpg
8. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0177.jpg
9. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0229.jpg
10. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0244.jpg
11. Nick Tag

추  천 : 3
비추천 : 0


OSS_0256.jpg
12. Nick Tag

추  천 : 2
비추천 : 0


OSS_0271.jpg
13. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0285.jpg
14. Nick Tag

추  천 : 0
비추천 : 0


OSS_0302.jpg
15. Nick Tag

추  천 : 0
비추천 : 0


OSS_0320.jpg
16. Nick Tag

추  천 : 0
비추천 : 0


OSS_0359.jpg
17. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0365.jpg
18. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0367.jpg
19. Nick Tag

추  천 : 0
비추천 : 0


OSS_0386.jpg
20. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0422.jpg
21. Nick Tag

추  천 : 2
비추천 : 0


OSS_0474.jpg
22. Nick Tag

추  천 : 2
비추천 : 0


OSS_0482.jpg
23. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0527.jpg
24. Nick Tag

추  천 : 0
비추천 : 0


OSS_0576.jpg
25. Nick Tag

추  천 : 2
비추천 : 0


OSS_0581.jpg
26. Nick Tag

추  천 : 0
비추천 : 0


OSS_0636.jpg
27. Nick Tag

추  천 : 0
비추천 : 0


OSS_0656.jpg
28. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


OSS_0672.jpg
29. Nick Tag

추  천 : 0
비추천 : 0


OSS_0691.jpg
30. Nick Tag

추  천 : 1
비추천 : 0


 

Comments

bestKH
잘보고 갑니다~~
Previous Next
카테고리
 1. 1스완13,950점
 2. 2khj080213,200점
 3. 3calvinpark11,150점
 4. 4xiaojun7,500점
 5. 5dongdong16,200점
 6. 6ASDASDASD4,800점
 7. 7shenyuhang4,650점
 8. 8콩자반3,550점
 9. 9자유스텝3,150점
 10. 10아유3,100점
최근통계
 • 오늘 방문자 1,167 명
 • 어제 방문자 3,427 명
 • 최대 방문자 5,016 명
 • 전체 방문자 3,431,217 명
 • 전체 게시물 74,425 개
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유